İletişim
Gummy Smile Tedavisi , 2021 Gummy Smile Tedavisi Fiyatları Ankara , Gummy Smile Fiyatı , Dentin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Gummy smile, yani diş eti gülüşü, diğer bir adıyla da yüksek gülme hattı, hastaların maksimum gülme sırasında, diş etlerinin normalden daha fazla görünmesi durumudur. Normal bir maksimum gülüşte, diş eti görünürlüğü maksimum 3 mm olmalıdır. Bu mesafe genellikle erkeklerde daha azdır. Gummy smile yani yüksek gülme hattının birçok sebebi olabilir. Bu sebepler içinde iskeletsel bozukluklar, gecikmiş pasif erüpsiyon (yani diş boyunun, enine oranla kısa olması) veya üst dudağın hiperaktivitesi (gülme sırasında güçlü üst dudak kasları sebebiyle üst dudağın fazla yukarıya çıkması) olabilir.

Bu sayfamız sizlere Ankara gummy smile tedavisi ile bilgilendirme sağlarken, gummy smile nedir, nasıl yapılır , tedavisi fiyatları gibi çokça aklınıza takılan konularda aydınlatma sağlayacaktır. Aşağıdaki hızlı iletişim formunu doldurarak daha detaylı bilgi alabilir veya yazının devamını okuyabilirsiniz.

Hızlı İletişim Formu

Her bir sebebin farklı tedavi yöntemleri vardır. Ama genel olarak gummy smile için gülüş tasarımı uygulamaları, ortognatik cerrahiler, botoks uygulamaları, gingivektomi (kron boyu uzatma) veya dudak konumlandırma cerrahileri (reverse vestibuloplasti – lip repositioning) yöntemlerinden uygun olanı uygulanır. Ayrıca gummy smile için birçok alt tip makale ve çalışmalarda tanımlanmıştır. Araştırmalara göre, sadece ön dişlerde, sadece arka dişlerde, hem ön hem arka dişlerde veya asimetrik olarak gözlenebilir. Her alt tipe de farklı tedavi yöntemleri uygulamak önemlidir.

Gummy Smile Nedir?

Gummy Smile Tedavisi Öncesi – Sonrası

Gummy Smile Tedavisi, gülerken diş eti çok görünen hastalarda diş etlerini ve kemik dokusunu yeniden şekillendirerek diş etinin görünen kısmını azaltıp hastaya estetik bir gülüş kazandırma tedavisidir.

Gummy smile tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri de botoks uygulamalarıdır. Botoks diğer tedavi yöntemlerine göre daha minimal invaziv yani daha az girişimsel bir tedavi alternatifidir. İşlem sonunda diğer cerrahi alternatiflerde olduğu gibi ağrı, şişlik ve morarma gibi komplikasyonlar olmaz. Hastalar için işlem süresi kısa, uygulanması kolay ve hastalar tarafından kolay tolere edilebilir bir yöntemdir. Hekimler için ise konu ile ilgili detaylı bilgi ve tecrübe isteyen bir konudur.

Botoks uygulamaları çoğunlukla, araştırmalar ile belirlenmiş sabit noktalara sıvı enjeksiyonu gibi görünse de, özellikle gummy smile tedavileri için bu durum geçerli değildir. Gülüş dinamik bir süreçtir. Maksimum gülüşteki diş eti görünürlüğünüz veya gummy smile ise bu dinamik sürecin anlık bir fotoğrafıdır. Bu dinamik süreci dudakların pasif halinde tedavi etmek ciddi tecrübe gerektiren bir durumdur.

Ayrıca gummy smile için araştırmalarla tanımlanmış birçok alt tip olmasının yanında, her hastanın da gülüşü kendine özeldir. Her hasta için gülme sırasında aktive olan ve hiperaktif olan kasları doğru tespit ederek, doğru kaslara botoks uygulaması yapmak gerekmektedir. Yanlış noktalara yapılan botoks uygulamaları sonucunda, gülme sonrasında istenmeyen görüntüler veya kaslar pasifken dudakta düşme gözlenebilir.

Gummy Smile Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gummy smile tedavileri için araştırmalarda birçok yöntem tarif edilmiştir. İskeletsel bozukluklar için ortognatik cerrahiler, gecikmiş pasif erüpsiyon (yani diş boyunun, enine oranla kısa olması durumu) için gingivektomi veya gülüş tasarımları uygulanmaktadır. Ek olarak üst dudağın hiperaktivitesi (gülme sırasında güçlü üst dudak kasları sebebiyle üst dudağın fazla yukarıya çıkması) için ise dudak konumlandırma cerrahileri (reverse vestibuloplasti – lip repositioning) veya botoks uygulamaları tedavi yöntemi olarak başarı ile uygulanmaktadır.

Dudak konumlandırma cerrahileri, botoks uygulamalarına göre daha invaziv yani girişimsel işlemler olmasına rağmen, botoksların etkisinin geçici olmasından dolayı sıkça tercih edilmektedir. Dudak konumlandırma cerrahileri (reverse vestibuloplasti – lip repositioning) için hastanın gülüşünün ayrıntılı bir şekilde incelenip, diş eti görünümü her diş bölgesinde ayrıntılı olarak ölçülmelidir.

Sonrasında cerrahi ile çıkarılacak olan dokunun miktarı her diş için ayrı ayrı hesaplanarak cerrahi uygulanmalıdır. Lip repositioning için araştırmalarda birçok teknik yer almasına rağmen, en güncel teknik bir Türk araştırma grubu tarafından bulunmuştur (tooth-based-lip repositioning technique). Bu tekniğin uygulanması ile lip repositioning yani dudak konumlandırma cerrahileri ile diğer tekniklere göre daha hassas sonuçlar elde edilebilir.

Lip repositioning yani dudak konumlandırma cerrahilerinin yanında botoks uygulamaları da gummy smile tedavilerinde kullanılmaktadır. Botoks uygulamaları, cerrahi teknikler ile kıyaslandığında geçicidir ve belli aralıklarla (genelde 4-6 ay) tekrarlanmaları gerekir. Bunun yanında, hastanın gülüşünün doğru bir şekilde analiz edilerek doğru kasları hedef alan enjeksiyonlar yapmak tedavinin başarısı için çok önemlidir.

Gummy Smile botoks yaptıranlar

Gummy smile tedavisi için botoks yaptıran hastalar, tedavi sonrasında bir süre doktorlarının önerileri doğrultusunda hareket etmeleri gerekir. Botoks uygulamaları, hedeflenen kas etrafına sıvı enjeksiyonu işlemidir. Enjekte edilen botoks sıvısı, yavaş yavaş, belli bir süre içerisinde metabolize olarak etkinliğini göstermeye başlar. İlk günlerde enjekte edilen bölgede sadece sıvı dolgunluğu hissedilirken, gummy smile ile ilgili herhangi bir etki gözlenmez.

7-10 gün civarında botoks etkisini göstermeye başlar ve üst dudağın gülme sırasında daha az yukarıya kalktığı görülür. Bu süreçte önemli olan şey, herhangi bir sebeple botoksun hedeflenen kastan başka kaslara doğru yayılmamasıdır. Botoksun yayılması, istenmeyen kaslara da botoksun etki etmesini ve sonucunda da hedeflenmeyen kaslarda aktivite azalmasından dolayı gülme sırasında yüzde asimetrilere sebep olabilir.

Bu sebeple, botoks uygulanan hastalara, işlem günü yüz üstü yatmamaları ve sıcak banyo yapmamaları, 7-10 gün yüz maskesi ve yüz masajı gibi uygulamalar yaptırmamaları, yine 7-10 gün sauna, haman gibi yüksek sıcaklık ve basınçlı ortamlarda bulunmamaları önerilir. Ayrıca işlem günü herhangi bir sebeple eğilirken minimal düzeyde eğilmeleri veya yüzleri karşıya bakacak şekilde yerden bir şey almaları söylenir. 10 gün sonunda botoks uygulamasının etkisi gözlenmektedir. Botoks uygulamalarının geçici olduğu ve belli aralıklarla (genelde 4-6 ay) tekrarlanması gerektiği unutulmamalıdır.

Gummy Smile tedavisi yaptıranlar

Gummy smile tedavisi sonrasında dikkat edilmesi gerekenler yapılan tedaviye göre değişiklik göstermektedir. Botoks enjeksiyonu ile tedavi yaptıran hastalar, botoks sıvısının enjekte edildiği bölgeden farklı bölgelere yayılmaması için hekimlerinin önerilerine dikkat etmelidir.

Botoks uygulamaları dışındaki tedaviler ise cerrahi tedaviler olduğu için, hastalar her cerrahi sonrasında gözlenebilecek şişme, morarma ve ağrı gibi komplikasyonların olabileceğini kabul etmelidir. Olması durumunda ise korkmamalı ama doktorlarını bilgilendirmelidirler. Yapılan cerrahiler sonrasında hastalar, doktorlarının önerdiği ilaçları düzenli bir şekilde kullanmalıdırlar. Hastalar cerrahi yapıldığı gün, tükürmemeli, sıcak şeyler yiyip içmemeli, içeceklerini pipetle tüketmemeli, kesinlikle sigara içmemelidir.

Yazılanlara ek olarak, farklı cerrahiler için dikkat edilmesi gerekenler işlemi yapan doktor tarafından anlatılması gerekmekte olup, hastaların da anlatılanlara kesinlikle uyması cerrahi sonrasında sorun yaşamamaları ve komplikasyon riskini azaltmak açısından çok önemlidir. Gülüş tasarımı uygulaması için yapılacak olan restoratif işlemlerden (lamina, kron gibi) sonra restorasyonların bakımı yine işlemi yapan doktor tarafından anlatılacak olup, restorasyonun ömrü ve uzun süre kullanılabilmesi açısından hastaların anlatılanlara uyması büyük önem teşkil etmektedir. Ayrıca restorasyonların bakımını dolayısıyla ağız bakımını hastaların iyi yapması ile diş eti hastalıklarının oluşma riski de azalmaktadır.

Gummy Smile Fiyatları 2024

Gummy smile fiyat 2024 , tedavi çeşitliliğinin fazlalığından da anlaşılacağı gibi çok geniş bir aralıkta yer almaktadır. Botoks uygulamaları için fiyatı belirleyen faktörlerden biri kullanılan botulinum toksinin markasıdır. Botoks, Allergan firmasının bir markasıdır. Aslında enjekte edilen sıvı, farklı markalardaki botulinum toksinidir. Türkiye’de botulinum toksin uygulamaları için tercih edilen birçok marka vardır.

Her markanın fiyatları farklı olmakla birlikte, birçok hastanın bu konuda bir bilgisi yoktur. Botoks yani botulinum toksin uygulamaları ile ilgili farklı fiyat tarifeleri olduğu görülmektedir. Bu fiyat farklılığını etkileyen en önemli faktörler, kullanılan botulinum toksinin markası ve uygulayan hekimin tecrübesidir. Kullanılan markanın, tedavi maliyetlerini direkt olarak etkilemesinin yanında; bu konuda tecrübesi nispeten daha az olan bir hekim ile bu konuda araştırma ve yayınları olan uzman diş hekimi arasında uygulama ücreti açısından da farklılıklar olmaktadır. Diğer tedavi yöntemleri için de net bir fiyat belirlemek çok zordur.

Farklı cerrahi yöntemlerin uygulanması, bu cerrahileri uygulayan hekimlerin konu ile ilgili bilgi ve tecrübeleri, cerrahiler sonrasında uygulanacak olan restoratif işlemler ve uygulanacağı diş sayısı fiyatı etkileyen faktörlerdendir. Yine restoratif işlemleri uygulayan hekimin protez uzmanı olup olmaması da tedavi fiyatını etkilemektedir.

Lip Repositioning Nedir ?

“Gummy smile” olarak da bilinen aşırı dişeti görünümü, bazı hastalar için istenmeyen bir dudak görüntüsü olabilir. Lip repositioning , üst dudağın hareketlerinin kısıtlanmasını içeren cerrahi bir tekniktir. Daha detaylı açıklayacak olursak, Lip repositioning ameliyatı, vestibülü kısaltarak dudak kasının çekişini azaltır ve böylece gülümserken diş eti görüntüsünü azaltır. Bu prosedür, minimum risk veya yan etki ile hızlı ve güvenlidir ve yaşamı değiştiren bir sonuç üretir. Lip repositioning yaptıranlar , genel olarak sonuçlardan çok memnun kalmakta ve gülümserken daha özgüvenli olmaktadırlar.

Kaynaklar :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4158599/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gummy_smile
http://tdb.org.tr/icerik_goster.php?Id=2902
Dt. Dr Onurcem Duruel
Uzm. Dr. Ayşe Gökçen SARGIN DURAKOĞLU

Sıkça Sorulan Sorular

Gummy Smile Nedir?

Gummy Smile Tedavisi, gülerken diş eti çok görünen hastalarda diş etlerini ve kemik dokusunu yeniden şekillendirerek diş etinin görünen kısmını azaltıp hastaya estetik bir gülüş kazandırma tedavisidir.

Lip Repositioning Nedir ?

Lip repositioning , üst dudağın hareketlerinin kısıtlanmasını içeren cerrahi bir tekniktir.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
sağlık turizmi ankara hollywood smile fiyat